tentang penulis

Abdillah Qomaru Zaman

Lulusan Ilmu Politik, freelance penulis dan pelatih silat.

Jagoan
Level

Jagoan

Total Article

23

Hubungi
  • Instagram